Obs! Nåværende versjon av kaloridagboka.com som ble påbegynt i 2011 blir ikke lengre å finnes som Android App. Den driftes nå på et minimum, og derfor er og all reklame fjernet.

Bakgrunn:

Kaloridagboka.com er et privat initativ. Formålet er å gi alle en gratis og veldig enkel kontroll over forbruk og inntak av kalorier pr. dag.

Se privaterklæring.

Kontaktinformasjon::

Generelle spørsmål? Feil i matvaretabellen? Annet? Send e-post til info@Kaloridagboka.com
Kontaktperson: Ove Rune Driveklepp - ove@Kaloridagboka.com